Zamów

Okres rezerwacji

Kamery

Kamera gopro hero 4 Black *
cena: 40,00 35,00 30,00 30,00 30,00 zł/doba
Ilość:

* Podstawowy zestaw wliczony w cenę: Kamera Gopro, karta pamięci SanDisc Extreme 64GB, obudowa wodoszczelna(GoPro4), bateria x2, ładowarka sieciowa, kabel USB, etui wstrząso i wodoodporne

Kaucja zwrotna 200zł

Kamera GoPro Hero 5 Black *
cena: 55,00 50,00 45,00 40,00 40,00 zł/doba
Ilość:

 Podstawowy zestaw wliczony w cenę: Kamera Go Pro, ramka mocująca, karta pamięci SanDisc Extreme 64GB, bateria, kabel USB, etui wstrząso i wodoodporne.

 

Kaucja zwrotna 200zł

Akcesoria

Gimbal Feiyu-Tech Fy G4s 3D
cena: 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 zł/doba
Ilość:
Pilot REMOVU R1+ GRATIS !
cena: 10,00 7,00 5,00 4,00 4,00 zł/doba
Ilość:
Mocowanie z boku kasku
cena: 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Mocowanie na kask rowerowy.
cena: 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 zł/doba
Ilość:
Mocowanie na ręke
cena: 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 zł/doba
Ilość:
Mocowanie na głowę
cena: 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 zł/doba
Ilość:
Statyw Joby GorillaPod Action
cena: 4,00 3,00 2,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Przyssawka Joby Suction Cup
cena: 9,00 8,00 7,00 6,00 6,00 zł/doba
Ilość:
Wysięgnik ramię teleskopowe
cena: 5,00 4,00 3,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Lampa doświetlająca GoPro
cena: 10,00 8,00 6,00 4,00 4,00 zł/doba
Ilość:
Battery Back Pack
cena: 13,00 10,00 8,00 5,00 5,00 zł/doba
Ilość:
Dodatkowe baterie
cena: 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Mocowanie do kierownicy
cena: 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Ramka do mocowania kamery
cena: 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 zł/doba
Ilość:
Powerbank
cena: 10,00 8,00 6,00 4,00 4,00 zł/doba
Ilość:
SceneLapse 360
cena: 7,00 6,00 5,00 3,00 2,00 zł/doba
Ilość:
Mocowanie na klatkę piersiową
cena: 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 zł/doba
Ilość:
Mocowanie do statywu
cena: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Mikrofon zewnętrzny
cena: 10,00 8,00 7,00 6,00 6,00 zł/doba
Ilość:
Dodatkowa karta pamięci Sandisc Extreme 64GB
cena: 10,00 8,00 6,00 4,00 4,00 zł/doba
Ilość:
Kabel HDMI GoPro
cena: 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Przylepiec płaski
cena: 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 zł/szt.
Ilość:
Przylepiec wypukły
cena: 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 zł/szt.
Ilość:
Adapter mikrofonu
cena: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:
Gąbka wypornościowa
cena: 5,00 4,00 3,00 2,00 2,00 zł/doba
Ilość:
Wkładki AntiFog komplet 5 sztuk
cena: 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 zł/szt.
Ilość:
Gumka zabezpieczająca
cena: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zł/szt.
Ilość:
Linka zabezpieczająca
cena: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 zł/doba
Ilość:

Regulamin

Ogólne warunki najmu

§1
 

Definicje


Wynajmujący: Kamil Marczewski siedziba ul. Działkowa 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
NIP 7481571233  REGON: 364538223


Klient: osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną,


Kaucja: kwota pieniędzy, określona w Umowie Najmu, której celem jest zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego z tytułu Umowy Najmu, pobierana i zwracana Klientowi na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Najmu


Cennik: cennik usług wynajmu umieszczony na stronie www.kamerypro.pl


Numer telefonu: 731177799 lub 535075054


Sprzęt: - profesjonalny sprzęt filmowy lub akcesoria do kamer, przeznaczone na wynajem przez Wynajmującego.


Umowa najmu: umowa najmu Sprzętu zawarta pomiędzy Klientem a Wynajmującym
Wzór Umowy-wzór umowy najmu zawieranej z Klientem, dostępny pod adresem

§2

Zakres oferty

  1. Na stronie internetowej www.kamerypro.pl Wynajmujący zamieścił informację o Sprzęcie, co do którego istnieje możliwość zawarcia Umowy Najmu, na warunkach określonych w OWN oraz Wzorze Umowy.
  2. Informacja o Sprzęcie, o której mowa w § 1 ust. 1 OWN nie stanowi oferty zawarcia umowy najmu, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy najmu przez Klientów.

 

§3

Procedura rezerwacji Sprzętu w celu zawarcia umowy najmu

1. W celu zawarcia Umowy Najmu Klient musi złożyć oświadczenie o chęci zawarcia umowy najmu, na warunkach wskazanych w OWN i Wzorze Umowy, oświadczenie to złożone może zostać w jeden z niżej wymienionych sposobów:
- za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@kamerypro.pl wysyłając oświadczenie o chęci wynajęcia sprzętu-telefonicznie pod numerem 731177799 lub535-075-054.

2. Oświadczenie Klienta, o którym mowa w ust. 1, musi zawierać informację co najmniej na temat tego, jaki konkretnie Sprzęt Klient chciałby wynająć, na jaki okres (dzień i godzina rozpoczęcia umowy najmu oraz dzień i godzina zakończenia umowy najmu). Dodatkowo należy podać telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej, na który Wynajmujący ma przesłać informację o gotowości zawarcia umowy najmu na warunkach wskazanych przez Klienta lub o braku możliwości zawarcia umowy najmu na tych warunkach. Oświadczenie Klienta, o chęci zawarcia umowy najmu jest wiążące przez 7 dni od dnia jego złożenia.

3. Po otrzymaniu oświadczenia Klienta o chęci zawarcia umowy najmu, Wynajmujący za pośrednictwem wiadomości elektronicznej potwierdza Klientowi dokonanie zamówienia na usługę najmu albo informuje Klienta o braku możliwości zawarcia umowy najmu na warunkach przedstawionych przez Klienta. Po potwierdzeniu przez Wynajmującego zamówienia na usługę najmu Klientowi i Wynajmującemu przysługuje roszczenie o zawarcie umowy najmu na warunkach potwierdzonych przez Wynajmującego.

4. Jeśli data wypożyczenia jest odległa (oddalona od daty złożenia oświadczenia o chęci najmu o więcej niż 14 dni), pracownik kamerypro.pl zobowiązany jest do przypomnienia Klientowi o rezerwacji na jeden dzień przed planowanym zawarciem umowy najmu, jednak nie później niż do godziny 12:00 dnia poprzedzającego rozpoczęcie umowy najmu.

5. Klient zobowiązany jest do zawarcia umowy najmu w formie pisemnej i odbioru Sprzętu nie później niż w dniu wskazanym jako dzień rozpoczęcia umowy najmu. Do zawarcia umowy najmu i wydania Sprzętu dochodzi miejscu ustalonym wcześniej pomiędzy stronami.

6. Dla skutecznego zawarcia umowy najmu oraz odebrania sprzętu Klient musi posiadać ważny dowód osobisty, oraz drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość, który okaże Wynajmującemu celem weryfikacji danych osobowych.

7. Warunkiem wydania Sprzętu po zawarciu umowy najmu jest wpłata przez Klienta kaucji na poczet zabezpieczenia roszczeń Wynajmującego z Umowy Najmu (Kaucja) oraz zapłata z góry czynszu najmu zgodnie z Umową, Cennikiem i OWN.

8. W przypadku, gdyby przy zawarciu umowy najmu lub odbiorze Sprzętu Klient miał być reprezentowany przez pełnomocnika, Klient zobowiązany jest do dostarczenia Wynajmującemu numeru dowodu osobistego pełnomocnika nie później niż na jeden dzień roboczy przed podpisaniem umowy najmu i wydaniu Sprzętu.

§4

Ogólne Warunki Umowy Najmu


1. Umowa najmu musi być zawarta minimum na 1 (jeden) dzień roboczy.

2. Wynajmujący zobowiązuje się do wydania Klientowi Sprzętu w pełni sprawnego, zdatnego do użytku. Wydanie Sprzętu potwierdzone zostanie protokołem wydania Sprzętu. Przed odebraniem Sprzętu Klient ma prawo sprawdzić, czy Sprzęt nie ma wad. W przypadku stwierdzenia usterki lub uszkodzeń Sprzętu podczas wydawania go Klientowi należy opisać je w protokole wydania. W przypadku stwierdzenia wad uniemożliwiających korzystanie ze Sprzętu zgodnie z przeznaczeniem Klient ma prawo odmówić zawarcia umowy najmu lub odstąpić od niej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli została już zawarta.

3. W przypadku awarii Sprzętu w trakcie Umowy Najmu Klient zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić ten fakt telefonicznie na Numer Telefonu lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres mailowy wskazując numer wypożyczenia, opis awarii ze wskazaniem Sprzętu, który uległ awarii oraz niezwłocznie zwrócić Sprzęt.

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody materialne wynikłe z powodu awarii wynajętego sprzętu.

5. Klient zobowiązuje się korzystać ze Sprzętu zgodnie z jego normalnym przeznaczeniem i dostarczoną instrukcją obsługi, nie powierzając go osobom trzecim pod jakimkolwiek tytułem prawnym (w szczególności w ramach podnajmu, poddzierżawy i użyczenia)

6. Klient zobowiązany jest do zabezpieczenia wynajętego Sprzętu przed utratą i zniszczeniem.

7. Z chwilą wydania Sprzętu Klientowi, na Klienta przechodzi ryzyko przypadkowej utraty Sprzętu, które trwa do chwili zwrotu Sprzętu Wynajmującemu.

8. Jeżeli Sprzęt zostanie skradziony w czasie kiedy będzie znajdował się w posiadaniu Klienta, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić policję i skontaktować się z Wynajmującym
w ciągu 24h od wystąpienia zdarzenia telefonicznie na Numer Telefonu lub pocztą elektroniczną na adres mailowy podany wyżej przedstawiając szczegółowo sprawę i załączając kopię zgłoszenia na policję.

9. W przypadku utraty Sprzętu przez Klienta Wynajmujący zatrzyma w całości Kaucję na poczet odszkodowania. W przypadku gdy Kaucja jest mniejsza niż wartość Sprzętu, Wynajmujący
zastrzega sobie prawo do dochodzenia różnicy w celu całkowitego naprawienia poniesionej szkody. Jeżeli utracony Sprzęt był ubezpieczony, a ubezpieczyciel dokona wypłaty odszkodowania, roszczenie Wynajmującego wobec Klienta zostanie pomniejszone o uzyskaną kwotę odszkodowania. Jeżeli wypłacona kwota odszkodowania plus zatrzymana Kaucja przekroczą wartość Sprzętu, Wynajmujący niezwłocznie zwróci Klientowi różnicę.

10. Na jeden dzień przed końcem okresu najmu Klient powinien zgłosić chęć przedłużenia najmu drogą telefoniczną bądź mailową.

§5

Zakończenie umowy najmu


1. Klient zobowiązany jest zwrócić sprzęt w umówionym wcześniej miejscu i czasie. W przypadku opóźnienia zwrotu sprzętu Wynajmujący nalicza opłatę za każdy rozpoczęty dzień wg Cennika oraz dodatkową opłatę za opóźnienie- 50zł

2. Klient zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w stanie nie gorszym, niż w momencie otrzymania od wynajmującego. W szczególności Sprzęt powinien być nieuszkodzony, czysty, prawidłowo zmontowany i zabezpieczony.

3. W przypadku zwrotu Sprzętu z brakującymi częściami Wynajmujący potrąci wartość brakujących części z Kaucji. W przypadku późniejszego zwrotu brakujących części przez Klienta Wynajmujący zwróci Klientowi wartość zwróconych części.

4. Zwrot sprzętu potwierdzony zostanie protokołem odbioru Sprzętu przez Wynajmującego.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Sprzętu, które nie zostały opisane w protokole wydania Sprzętu Klientowi, uszkodzenia te opisane zostaną w protokole, a Wynajmujący zleci autoryzowanemu serwisowi producenta Sprzętu wycenę kosztów naprawy stwierdzonych uszkodzeń. Wynajmujący ma prawo wstrzymać zwrot Kaucji do chwili uzyskania wyceny od autoryzowanego serwisu. W przypadku, gdy koszty naprawy będą mniejsze niż kwota zatrzymanej kaucji, Wynajmujący niezwłocznie zwróci Klientowi nadwyżkę kaucji. W przypadku gdy koszty naprawy będą wyższe niż kwota zatrzymanej kaucji, Wynajmujący zaliczy zatrzymaną kaucję w poczet kosztów naprawy oraz domagał się będzie od Klienta zapłaty pozostałej części kosztów naprawy. Wynajmujący zobowiązany jest do przedstawienia Klientowi wyceny naprawy dokonanej przez autoryzowany serwis. W przypadku sporu co do kosztów naprawy sprawa rozstrzygnięta zostanie przez właściwy sąd.

5. Zwrot kaucji wpłaconej przez Klienta na zabezpieczenie roszczeń z umowy najmu dokonany zostanie nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zwrotu Sprzętu. Zwrot dokonany zostanie w takiej formie, w jakiej dokonana została wpłata po wcześniejszym pomniejszeniu kaucji o roszczenia Wynajmującego.

§6

Postanowienia końcowe


1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Klienta jest Wynajmujący, który będzie przetwarzał dane osobowe wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji umowy, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (tj.: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) i przepisami wykonawczymi. Przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne dla realizacji umowy. Klient ma prawo wglądu w dane, żądania ich modyfikacji, kontroli przetwarzania danych, oraz uzyskania informacji o przysługujących Klientowi prawach w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie i celu niezbędnym dla działań windykacyjnych.

2. Klient ma prawo zgłosić Wynajmującemu, przesyłając na adres poczty elektronicznej reklamację co do nienależytego wykonania Umowy Najmu, wskazując zarzuty i przedstawiając swoje żądania. Wynajmujący zobowiązany jest rozpatrzeć reklamacje i powiadomić Klienta o swojej decyzji w terminie 14 dni od otrzymania reklamacj.

 

Podsumowanie zamówienia: 0

ZADZWOŃ: 731 177 799

NAPISZ: biuro@kamerypro.pl

Strona używa plików cookies. Stosujemy je aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie. Pamiętaj, że możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.